KONTAKT

kontaktné údaje

fakturačné údaje

IČO:          36 709 921
DIČ.:     SK2022292525
Firma je registrovaná na OS v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 18355/L

Banka:       VÚB, a.s., expozitúra Bytča
Číslo účtu:  22 51 544 853 / 0200
SWIFT:       SUBASKBX     IBAN:          SK80 0200 0000 0022 5154 4853